Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

sobota 23. prosince 2017

Lanovka

.....jednoznačně téma na soutěž - urbanisticko -architektonickou .... Před dvěma týdny se mi do rukou dostal podklad - nová studie lanovky spojující Mariánskou louku s Pastýřskou stěnou. Téma, které bylo v Děčíně už mnohokrát diskutováno.Bohužel i tady chybí základní analýza a úvaha - odkud kam by lanovka měla jít, tedy jaká mají být napojení na pěší, kde budou parkovat autobusy, kudy povedou trasy od Zámku ke spodní stanici lanovky... ...bez toho všeho návrh bude vždy působit jako velmi sofistikovaný, velmi pozoruhodně strukturovaný (opérající se nyní i o pojmy jako ikonická stavba), ale pořád jen katalogový list výrobce. A to jsme se ještě nedostali podrobněji k řešení na levém břehu. Tam už jeden zbytek po technologickém řešení, které bylo v osmdesátých letech vnímáno jako poslední záchvěv minulého režimu  už je. Je nevyužívaný a budeme velmi náročně hledat jeho uplatnění - i když dnes z toho lze udělat pozoruhodnou atrakci - těžko bychom u nás hledali takto náročné důlní dílo (razili údajně příbramští havíři). ...Jádro obce a vztah mezi Zámkem a Nebíčkem je navýsost romantický, křehký a citlivý. Jakýkoli razantní zásah do tohoto vztahu musí probíhat od samého počátku ruku v ruce se systematickým a koncepčním přehodnocením všech vazeb a souvislostí.... Technika dnes určitě umí divy, tedy technika jako nástroj vyjádření komplexních a složitých vztahů - jak bychom to případně očekávali v tomto případě - tedy pokud je technika zodpovědně a smysluplně užita. Pokud je technika použita jako diktát - dokáže vysávat to křehké a zranitelné co v centru Děčína je, a co je právem hodno obdivu.....místo toho, aby přinesla nějakou další smysluplnou hodnotu...A jak že ta nejaktuálnější prezentace vypadá?
 Tady je mnou asi nejvíce kritizovaná situace - je to pouze velmi schematické zapojení do kulturních, komunikačních, přírodních a topologických souvislostí:

 Ano, se základními úvahami přístupu lze jen souhlasit. Jako u všech silných idejí je ale nejdůležitější jejich prověření rozpracováním souvislostí a hlavně kompletní prověření až do toho nejmenšího detailu.....


Princip cihelných stuh jako jednoduchá úvaha? Cihelná stěna v měřítku opěrné zídky? tři - čtyři metry vysoká? Tedy lidsky vnímatelná cihelná zídka? Nebo cihelná zídka měřítka barokního fortifikačního opevnění - tedy velmi náročně promýšlená z hlediska strategických potřeb státu - a velmi sofistikovaně navazující na topologii terénu? dotvářející obrannou konfiguraci krajiny?
... příklady jsou skvělé, měřítko jemné a adekvátní.....

... pětisekundový test je skvělý.... jen každý se zde uvedených příkladů je mimořádně silně ukotven ve vlastních kulturních a společenských souvislostech.... a především proto je tak jednoduše čitelný..... 
...dnes je nezbytné, aby zážitky poskytnuté obdobnými "hrozinkami na dortu" urbánní struktury měst byly komplexní - aby přehodnocovaly dosavadní vývoj obce a přinášely novou kvalitu, nové hodnoty... 

...lanovka? určitě ano jen co a jak by měla propojit.... Zámek? - vstup do zámku je od spodní stanice lanovky poměrně značně vzdálen....to už by logičtější byla spodní stanice ne na jižním, ale na severním předpolí Zámku - jako přehodnocení vazby mezi Zámkem a podzámčím...ale skoro ještě víc by mi přišlo smysluplné umístění spodní stanice na Kvádrberku - někde v jeho spodní části... do hry vstupující v souvislosti s lanovkou je třeba zapojit celé město...

... a levá strana? co bude s objektem pod parkovištěm na Pastýřáku? pokud by ho "lanovka" dokázala smysluplně využít?.... "Lanovka" na pravém břehu nevyřeší jednoduše přístup do ZOO.. ta je přece ještě dost daleko....


.... pokud jde o divadlo - jaká je struktura využití venkovních prostor ve městě, proč zrovna tady by mělo být kino? Neměl by ve struktuře veřejných prostor ve městě zde být  preferován klid.... a obdobné atrakce nechat na plochy blíže k Labi? na nábřežích?...  tam by krajinný kontext byl touto atraktivitou umocněn - jak je ostatně patrné z kousek dál velmi oblíbeného Rogala....

Ve městě je velmi důležitá práce s měřítkem. Z tohoto zákresu je patrné, že objekt by byl o dost vyšší než vlastní nedaleko stojící Nebíčko i s pískovcovým soklem.... a to tu máme ještě nevyužívaný objekt pod parkovištěm... a to tu máme ještě objekt výtahu z konce osmdesátých let... 

... atraktivitu Nebíčka a jedineční vyhlídky, které tam jsou už nyní by zlepšilo využívání travnatých teras.... a přístupnost? cesty nahoru by si zasloužily opravu, výtah skalou by si zasloužil znovuotevření - i kdyby se výtah vyměnil za točité schodiště, stejně tak by si Nebíčko zasloužilo trochu civilnější noční nasvětlení...(a to všechno by bylo dobré provést tak jako tak....)... a případné pohodlnější spojení nahoru by šlo zajistit mikrobusy...


...jak je vidět nejedná se o cihelnou stavbu s pro místo přívětivým měřítkem... do jaké výšky sahá nejvyšší bod? čtyřpatrového domu?....nešla by pro případnou spodní stanici využít z přírodních terénních vln - jako je již zmiňovaný spodní konec Kvádrberku? Těleso bývalé železniční vlečky pod Zámek? severní předpolí Zámku? To vše (mj.) by bylo dobré prověřit.... a to jsme ještě podrobněji nemluvili o smysluplnosti pozice této stanice ve struktuře města..... aby se pro město nestala "špuntem" ale generovala jeho přirozený a smysluplný rozvoj.... (v tom případě by byla zase ideální poloha někde poblíž objektu Východního nádraží....

.... najít takové místo na pravém břehu, které nebylo lanovko vysáto, ale generovalo jeho další smysluplný rozvoj je něco, co by si  zasloužilo prověřit soutěží. Tedy celou akci "Lanovka" by bylo dobré případně prověřit soutěží. Pokud by byly dány limity technologií lanovky, soutěžící by v rámci svého řešení byli nuceni generovat takové návrhy a takový přístup, který by řešil problémy tohoto předkládaného návrhu (pokud je to možné)....


A abychom měli alespoň trochu nadhled - několik nadhledových pohledů:Žádné komentáře:

Okomentovat